ECHTSCHEIDINGSNET.NL...onafhankelijk en onpartijdig


van samen naar solo...

KINDEREN

Als er bij uw scheiding conflicten zijn met uw partner, dan heeft dit ook vaak grote gevolgen voor de ontwikkeling van de kinderen. Om dit te voorkomen is het belangrijk dat u beiden uw verantwoordelijkheid neemt en goede afspraken maakt voor de kinderen.

Zo moet u gezamenlijk beslissen over de zorg en opvoeding na de echtscheiding. Als u daar samen niet uitkomt, kan de rechter uiteindelijk beslissen. In dat geval wordt ook de Raad van Kinderbescherming erbij betrokken. Beide ouders houden normaliter het ouderlijk gezag. Het kind en zijn ouders hebben recht op omgang met elkaar. Een ouder is verplicht om de ontwikkeling van de band van het kind met de andere ouder te bevorderen. Daarbij heeft de niet verzorgende ouder recht op informatie en de plicht om bij te dragen in de kosten van het kind (kinderalimentatie).

Co-ouderschap
In plaats van een omgangsregeling kunt u als ouders ook kiezen voor co-ouderschap. Het hoofdverblijf van het kind is bij één ouder, maar ze wonen afwisselend bij beide ouders. Op deze wijze wordt de dagelijkse zorg en opvoeding zo veel mogelijk gedeeld en belangrijke beslissingen over de kinderen worden gezamenlijk genomen.
Co-ouderschap kan alleen als:

  • de communicatie tussen de ouders goed is
  • beide ouders flexibel zijn en elkaar kunnen en willen vervangen bij onverwachte omstandigheden
  • de afspraken goed zijn. Te denken is aan school, sport, hobby’s en andere afspraken van de kinderen
  • de ouders bij elkaar in de buurt wonen

Ouderschapsplan
Vanaf 1 maart 2009 moet bij het verzoek om echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap een ouderschapsplan opgesteld worden. Deze verplichting geldt ook voor samenwonende ouders die gezamenlijk het gezag uitvoeren.
In het ouderschapsplan worden afspraken vastgelegd over:

  • verdeling van de zorg
  • omgang gedurende het hele jaar, tijdens vakantie en speciale dagen
  • uitwisselen van informatie
  • kinderalimentatie

Het ouderschapsplan kan afzonderlijk gemaakt worden, vaak is het een onderdeel van de totale afspraken die worden vastgelegd in het scheidingsconvenant.

Niet alle ouders zijn in staat goede afspraken te maken, die zo belangrijk zijn in het leven na de scheiding. Bij het tot stand komen van de afspraken en het vastleggen hiervan helpen wij u graag.

FFP RFEA
Scheidingsadvies
Alimentatieberekeningen, opstellen convenant en ouderschapsplan
lees meer >>
  
Kinderen
Wanneer ziet u de kinderen? Wat komt er in het ouder-schapsplan?
lees meer >>
     
Alimentatie
Kinder- en partneralimen-tatie. Wat kan u verwachten?
lees meer >>
 
Contact
Een kennismakingsgesprek op korte termijn
lees meer >>
     

 

ECHTSCHEIDINGSNET.NL     |     BEUKENSTRAAT 6     |     4462 TT  GOES     |     TEL. 0113 - 250 350     |     INFO@ECHTSCHEIDINGSNET.NL     |     WWW.ECHTSCHEIDINGSNET.NL
ECHTSCHEIDINGSNET.NL   DIENSTEN     CONTACT